Երեք մլն մարդ, մեր ու մանուկ փողոց դուրս գա, սրանք չեն գնալու՝ Արևմուտքի նման աջակցություն ունենալով