Միանվագ աջակցություն՝ մինչև 18 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքների․ Ահա, թե ովքեր են շահառուները

0
{"source_sid":"AFABA045-304D-41B7-A9C1-B99F12A797C6_1600063553199","subsource":"done_button","uid":"AFABA045-304D-41B7-A9C1-B99F12A797C6_1600054240405","source":"other","origin":"unknown"}

«Իրավաբան»-ը գրում է. Կառավարության կորոնավիրուսի տնտեսական արդյունքների չեզոքացման 9-րդ որոշման համաձայն՝ միջոցառման շահառու են հանդիսանում բոլոր այն ընտանիքները, որոնք ունեն մինչև 18 տարեկան զավակ, որի 2 ծն ողները կամ միայնակ ծնո ղը չեն ունեցել գրանցված աշխատանք՝ 2020 թվականի մարտի Տասներկուսիդրությամբ ու չեն ընդունվել ժամանակավոր կամ մշտական գրանցված աշխատանքի 2020 թվականի մարտի տատներկուսից մինչև 2020Թվականի մարտի երեսունմեկը ընկած ժամանակահատվածում:

Ծրագրի մեջ ընդգրկված ընտանիքը կարող է աջակցություն ստանալ, եթե մինչև տասնութ տարեկան երեխաները (կամ միակ երեխան) Ու նրա ծն ողները (կամ միայնակ ծն ողը) մշտապես բնակվում ենՀայաստանում ու 2020 թվականի մարտի տասներկուսից մինչև մարտի երեսունմեկը ընկած ժամանակահատվածում եր եխան ու ծն ողներից առնվազն գտնվել են ՀՀ-ում: Ուշադրություն. ընտանիքը չի կարող աջակցություն ստանալ այն ժամանակ, եթե երեխայի ծնողները կամ ծնողներից մեկը 2020 թվականի հունվարի մեկից մինչև 2020 թվականի մարտի մեկը ընկածժամանակահատվածում ունեցել է գրանցված հիմնական կամ ժամանակավոր աշխատանք ու այդ ժամանակահատվածում ծն ողների միջին ամսական աշխատավարձի հանրագումարը կամ ծն ողներից մեկի միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500 հազար դրամը: Աջակցություն չի կարող ստանալ նաև այն երեխայի ընտանիքը, որը 2020 թվականի մարտի տասներկուսի դրությամբհաշվառված է եղել ընտա­նիքների անապահովության գնահատման համակարգի մեջ կամ ընտանիքի անապահովու­թյան միավորը բարձր է 28.01-ից:

Շահառու չեն կարող լինել նաև այն երեխայի ծնողները կամ ծն ողներից մեկը, ովքեր 2020 թվականի մարտի երեսունմեկի դրությամբ հանդիսացել է անհատ ձեռնարկատեր,ում գործունեությունը սույն ամսաթվի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դադարեցված չի եղել: Եթե շահառուն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված աջակցության ծրագրերից մի քանիսով սահմանված չափորոշիչներին, պիտի ընտրի դրանցից որևէ մեկը՝ օրինակ՝ այն,որի շրջանակներում ստացվող աջակցությունը առավել մեծ է:

Աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ, այսինքն՝ 1 անգամ, ընտանիքում առկա ամեն երեխայի համար՝ 26 500-ական դրամ գումարի չափով: Այս միջոցառման շրջանակներում աջակցություն ստանալու համար ընթացակարգ դեռևս սահմանված չէ: Հետևաբար՝ այս պահին դիմել պետք չէ:Միջոցառմանշրջանակներում աջակցություն ստացած ընտանիքների տվյալները հրապարակվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի Ու սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքում: Լրացնելով աջակցություն ստանալու համար սահմանված դիմումը՝ Դուք համաձայնություն եք տալիս Ձեր տվյալների հրապարակման համար:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here