Տիգրան Ավինյանը՝ հաստատված նոր կարգի մասին

Այսհետ Հայաստանի Հանրապետթյան տարածք մտք գործող անձը, եթե ախտանշաններ
առկա չեն և նա չի հոսպիտալացվել, կարող է իր ընտրթյամբ կամ ինքնաﬔկսանալ 14 օրյա
ժամկետով, կամ էլ ինքնաﬔկսացման ընթացքմ անցնել ՊՇՌ հետազոտթյն և թեստի
բացասական պատասխան ստանալ դեպքմ դրս գալ ինքնաﬔկսացﬕց։ Այս մասին
ֆեյսբքան իր էջմ գրել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Գրառման ﬔջ, մասնավորապես, ասվմ է. «Այսհետ Հայաստանի Հանրապետթյան տարածք
մտք գործող անձը, եթե ախտանշաններ առկա չեն և նա չի հոսպիտալացվել, կարող է իր
ընտրթյամբ կամ ինքնաﬔկսանալ 14 օրյա ժամկետով, կամ էլ ինքնաﬔկսացման
ընթացքմ անցնել ՊՇՌ հետազոտթյն և թեստի բացասական պատասխան ստանալ
դեպքմ դրս գալ ինքնաﬔկսացﬕց։
Տվյալ անձանցից թեստավորման համար նմշառմը կարող է իրականացվել բացառապես
իրենց գտնվել (ինքնաﬔկսացման) վայրմ՝ լաբորատորիայի աշխատակիցների այցելթյան
ﬕջոցով:
Իսկ արտերկրմ կատարված թեստավորման բացասական պատասխանի առկայթյնը ՀՀ
ժամանող անձանց չի ազատմ ինքնաﬔկսացման պահանջից»: