Անզգուշությամբ դատված անձը ընդհանրապես զրկվո՞ւմ է տնօրեննների մրցույթին մասնակցելուց