Արդյո՞ք Զաուրբեկ Սիդակովի հարսը զբաղվում էր էսկորտով