ՀՀ թողարկած եվրապարտատոմսերը կարող էր գնել նաև Ադրբեջանը