Բավականին համարձակ Սոֆի Դևոյանի լայն բացված դեկոլդեն